Cost Indicators

Welkom op het platform Cost Indicators voor, met en door onze klanten. Op dit platform vindt u binnen onze Kennis-hub onder andere  Vormfactoren en Kostenkentallen, Kostenkentallen Energiebesparende Maatregelen, Internationale Omrekenfactoren, International Construction Costs, Indexcijfers en 5D BIM Solution.

Registreren?

Door u te registreren krijgt u toegang tot onze rapporten en onze data van Cost Indicators. Als u al een account heeft kunt u direct inloggen.

Registreren Inloggen

 

 

De aantrekkende markt en de druk tot productie in de bouwsector hebben de afgelopen jaren geleid tot exorbitante prijsstijgingen en oplopende bouwkosten. Daar komt nu langzaam verandering in. De betaalbaarheid van bouwen in Nederland staat onder druk. Als gevolg hiervan heeft de Nederlandse bouwwereld nu meer dan ooit betrouwbare financiële inzichten nodig om haar te helpen bij het nemen van de meest verstandige beslissingen.

Ons werk voor onze nationale en internationale klanten toont aan dat op basis van de juiste beslissingen verbeterde uitkomsten en betere bedrijfsresultaten opleveren. Dit realiseren wij samen met onze klanten met een nadrukkelijke focus op innovatie, opbrengsten en duurzaamheid:

  • Het krijgen / houden van grip op de bouwfinanciën door pro-actief cost control en cost management en gebaseerd op meerdere bepalingsmethoden.
  • Het verbeteren / optimaliseren van de total cost of ownership door de investering en de exploitatie met elkaar te verbinden.
  • Het realiseren van beheerst en veilig bouwen met “de winkel open” door kennis van de primaire processen van de klant in combinatie met de benodigde logistieke uitvoeringsprocessen en planningen.
  • Het creëren van juridische draagvlak door de toepassing van meerdere bepalingsmethoden en actuele kostendatabase.
  • Het leveren van onderscheidende toegevoegde waarde door onze focus op de kostenbepalende facetten en risico’s, onze unieke 5D SE/BIM Solution en actuele (projecten)database.

In lijn met onze onderscheidende integrale benadering omvat deze Arcadis Vormfactoren & Kostenkengetallen nu objecten vanuit zowel de woningbouw, de utili-teitsbouw als de grond-, weg- en waterbouwsector. Deze publicatie biedt klanten in de bouwsector een ongekende kijk op de bouw-, investerings- en exploitatiekosten voor een groot aantal objecten in Nederland. Het gebruik van toonaangevende data en inzichten wordt steeds belangrijker om beleggers, eigenaren, exploitanten en gebruikers in staat te stellen hun geld optimaal in te zetten en concurrentievoordeel te behalen in de door hen gekozen markten.

 

 

 

 

Cookie settings